• دستگاه صنعتی تصفیه آب هایجنیک

    با ظرفیت های مختلف از 4 تا 1200 متر مکعب در روز.

    این دستگاه عمدتاً جهت مصارف غذایی، تولیدات نوشابه، سایر نوشیدنی ها، صنایع داروسازی، شیمیایی، صنایع مولد انرژی، صنایع الکترونیک، صنایع تولید آب معدنی، صنایع نفت و گاز، تولید آب شیرین از آب دریا و کارخانجات تولید روغن نباتی استفاده می شود.

    تولید این دستگاه بر اساس نوع مصرف، نوع درخواست، محاسبه، طراحی و تولید می شود و قطعات مصرفی در این نوع از دستگاه ها بر اساس تقاضای متقاضیان نصب و تحویل می شود.

منو اصلی