ترموستات کولر انرژی, ریموت کنترل کولر انرژی

آسایش بیشتر

کنترل اتوماتیک و هوشمند دما توسط ترموستات

تنظیم زمان کار کولر(خاموش و روشن کردن) با استفاده از تایمر الکترونیکی

کنترل از راه دور توسط ریموتکاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان

کاهش صدا و لرزش به دلیل استفاده از لرزه گیر در ناحیه اتصال پایه فن به بدنه,واشرهای خاص و بالانس دقیق و کامل پروانه

پد سلولزی کولر انرژی, پوشال معمولی کولر های آبی

خنکی بیشتر کولرهای سلولزی نسبت به کولرهای پوشالی(حدود ۳ درجه) :

خاصیت جذب آب بیشتر پد سلولزی انرژی نسبت به پوشال(یک متر مکعب پد سولزی امکان جذب ۱۰۰ لیتر آب را دارد.)

سطح تماس بیشتر هوا با آب سرد, در پد سلولزی انرژی نسبت به پوشال

توزیع یکنواخت آب بر روی پد سلولزی بدلیل ساختار هندسی منظم پد سلولزی و سیستم توزیع آب پیشرفته شانه ای باعث عدم وجود ناحیه های خشک بر روی پد سلولزی می گردد که این مورد یکی از علل اصلی افت خنکی در کولر پوشالی است.

نکته مهم : رتبه انرژی بالاتر در کولر آبی لزوما خنکی بیشتر نمی باشد.

منو اصلی